lekiller - admin (lekiller.ic.cz)
 

Stránka o RPG Gothic 1

 

Rysy

Svět v gothicu 1 je velice pestrý. Na severu najdete vysoké kaňóny, na východě najdete velikou bažinu, na které stojí Bažinný tábor, na západě jsou velmi členěné kopce, na kterých stojí celý Nový tábor a na jihu je drsné a nebezpečné lovecké údolí, ze kterého se nikdo nevrátil živý. Až doteď... Ještě za zmínku stojí velmi rozsáhlé skřetí údolí na jihozápadě. Tam najdete i nekromanta Xardase. Vedle něj více na západ je svobodný důl držený Novým táborem. Na severozápadě je zase starý důl, držený starým táborem. Na severovýchodě je pouze oceán, tam se nic zajimavého neděje, ale zase na jihozápadě najdete staré skřetí pohřebiště.